För mig är samtalet mellan människor mycket viktigt. Både för att förstå andra, men också sig själv. Efter många år som mentor ville jag arbeta ännu mer med detta och certifierade mig som coach (ICF). För att kunna erbjuda såväl bredd som fördjupning i samtalen har jag kompletterat med ledarskapscoaching och existentiell vägledning. På så vis kan jag erbjuda ett helhetsperspektiv, dvs möjlighet att tala om livets olika delar. 

Vad söker just du? Hör av dig så samtalar vi kring vad som kan passa dig.

Individuella samtal: Välkommen till mitt samtalsrum på Kungsholmen i Stockholm på fredagar eller så ses vi på din/er arbetsplats. Utöver att ses fysiskt erbjuder jag även samtal via zoom och telefon. Jag följer ICF’s etiska riktlinjer (tystnadsplikt mm).

Grupper: Vill du ses med andra välkomnar jag dig till kursen “Livet i förändring – ett existentiellt perspektiv” som går två gånger per år. “Livet i förändring – del 2” är en fortsättningskurs för dig som vill fördjupa de existentiella reflektionerna och kunskapen om dig själv. Jag leder även existentiella samtalsgrupper – se mer under Kurser & Samtalsgrupper. 

Omställningsuppdrag/outplacement: Är du arbetsgivare och vill stödja en medarbetare som ska vidare i karriären? Jag coachar gärna personen i denna process, företrädesvis jurister.

Föreläsningar: Jag kommer gärna till er skola (gymnasium) eller arbetsplats och samtalar om livsfrågor i klass respektive grupp. Skräddarsytt för era behov.

Bakgrund: Jurist med drygt 20 års arbetslivserfarenhet från näringsliv, offentlig sektor/myndighet och det civila samhället. Utöver en “Master in European Law” har jag fördjupat mig i mänskliga rättigheter, existentiell filosofi och psykosocialt arbete samt är ackrediterad medlare. Tidigare anställningar som bla ämnesråd/teamledare på Kommerskollegium, koncernstabsjurist på Telia, biträdande jurist på advokatbyrå, styrelseledamot i förening och Moderna dansteatern MDT.