Hur mår du? Är du där du vill vara i livet eller vill du förändra något, men vet inte hur eller vad ditt nästa steg är?

Vanliga frågeställningar i samtal rör sig kring utmaningar, målformulering, svåra beslut, vägval, stress och återhämtning, att hitta motivation och att känna mening. Såväl personligen som i arbetslivet, som medarbetare eller chef.

Varför samtal? Ibland stannar livet upp, vardagen har kanske rullat på men plötsligt känns det annorlunda. Något skaver. Det känns inte lika bra som tidigare, arbetet är inte som det var, något har kanske gått förlorat. Likaväl som vår utveckling kan stanna upp kan det går för fort och då kan det vara svårt att sortera och prioritera. Samtal ger dig tid till reflektion och eftertanke. Kanske är det något som behöver förstås och lyssnas in. Att formulera och uttrycka sina tankar till någon som lyssnar aktivt utan att värdera och är med dig på vägen öppnar upp för en ökad självförståelse och hjälper dig att komma vidare.

På så sätt lyssnar jag till din situation och tillhörande frågor och dilemman. Vi kopplar dem till ditt liv, dina värderingar och det som är viktigt för dig. Det kan handla om att förstå en situation bättre, välja väg och ta beslut, konkretisera en längtan efter något annat och förflytta sig mot det som är viktigt och meningsfullt.

Vem?

Alla som önskar samtala om sin situation och bli lyssnad till för att få nya perspektiv, hitta sin vilja och ta nästa steg. Som längtar efter nya insikter, personlig utveckling och en ökad medvetenhet om sig själv.

Privatpersoner: 1200 kr för 55 minuter. Rabatt om 500/1500 kronor vid bokning av fem resp. tio samtal.

Företag – Samtal för medarbetare och chef, ink. omställningsuppdrag/outplacement – kontakta mig gärna för upplägg och pris.