Kurser

”Livet i förändring – ett existentiellt perspektiv”

För en digital kurs eller om datumen inte passar dig - kontakta mig gärna.

Stockholm 2024 - Fristående kurser
Del 1: 8, 15, 22 och 29 april
Del 1: 1, 8, 15 och 22 oktober
Del 2: 6, 13, 20 och 27 november

Tid : 18.00-20.00
Plats: Parmmätargatan 7, Stockholm
Antal: 5-8 deltagare
Pris: 3 250 kr för samtliga tillfällen (ex. moms för företag) - Boka här via mejl!

Lund 2024 - Sommarkurs på Folkuniversitetet
Del 1: 25 & 27 juni, 2 & 4 juli.
Plats: Skomakaregatan 8 - länk för anmälan kommer snart!

Innehåll: Livet är alltid i rörelse existentiellt sett. Vi förändras, vi söker förändring och ibland förändras livet på sätt vi inte kunnat förutse. Hur kan vi förhålla oss till det och leva livet i en riktning vi önskar?

Med utgångspunkt i existensfilosofi, också kallad livets filosofi, samtalar vi kring detta och vad det innebär att vara människa. Kursen ger dig möjlighet att stanna upp och reflektera kring livsfrågor, allmänna och personliga.

Vi kommer att samtala om människans livsvillkor och frågor som frihet, ansvar, val, lidande och mening, kopplat till egna erfarenheter – om du vill. Genom att dela med oss kan vi lära av varandra, för när vi lyssnar kan vi också få syn på oss själva och hur vi relaterar till det som händer i våra egna liv.

Vi börjar med en introduktion till existentiella grundtankar och hur livsupplevelser kan sättas i ett sammanhang. Vi berör även existentiell hälsa och WHOs åtta teman. Korta föreläsningar och genomgångar varvas med övningar och diskussioner.

Genom att på detta sätt reflektera i grupp kan vi få nya perspektiv och öka vår självmedvetenhet.

Välkommen!

Kursen: "Hela dig - tanke, kropp, känsla" - läs vidare på livingroomcc.se - Kurser och Event.

Föreläsningar

För skola och företag

Gymnasieskola: "Livet och värdet i att förstå sig själv". En timmes föreläsning om livet, om våra likheter och olikheter, mänskliga behov, om hälsa och mående, drömmar och riktning, inkl. diskussion i mindre grupper om tex vänskap. Kan självklart justeras efter behov.

Företag: "Livsledarskap och den mänskliga faktorn". En föreläsning för era medarbetare eller chefer. Hör av er för närmare information och önskemål.

Samtalsgrupper

Existentiell samtalsgrupp

Är du intresserad av att reflektera kring livsfrågor med andra i en liten grupp? Genom att samtala tillsammans om sådant vi går och tänker på kan vi både lära av andras perspektiv och inse att vi inte är ensamma i våra funderingar vilket kan påverka vårt mående positivt. Vi träffas fyra gånger - nästa omgång under hösten 2023. Varje tillfälle har ett givet tema:

1. Ensamhet & gemenskap
2. Tillit & tvivel
3. Liv & död
4. Stress & harmoni

Tid: 17.00-18.30
Plats: Parmmätargatan 7, Stockholm
Pris: 1250 kr per person för samtliga tillfällen (ink. moms för privatpersoner och ex. moms för företag) - Boka här via mejl!

Referenser: "Jag har mått så bra av våra träffar, kan vi inte fortsätta träffas varje vecka!?” ”Det känns viktigt att prata om dessa frågor – det vill jag göra mera” ”Kursen var mycket bra och jag rekommenderar den hej vilt” ”Skulle kunna gå den igen” "Du var inspirerande, lättsam och tydlig- samtidig som du inväntade och vävde in allas inlägg.  Att ta del av andras erfarenheter och plats i livet gav massor" "Att existentialismen skulle vara negativ förstår jag inte. Att ta livets möjligheter framåt tar jag med mig! "Uppskattar också ditt respektfulla sätt när någon har något att säga, eller inte, så oforcerat och tillåtande när det ibland är svårt att hitta orden. Ingenting blir genant."