Denna integritetspolicy beskriver hur Givetperspektivet.se använder och skyddar all information du lämnar. Jag åtar mig att se till att din integritet skyddas.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar Givetperspektivet.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet är att bättre förstå hur besökarna till Givetperspektivet.se använder webbplatsen, genom statistik.

Givetperspektivet.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte Givetperspektivet.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Hantering av e-post

Om du skickar ett mejl till mig används ditt vanliga e-postprogram och ditt mejl skickas okrypterat via internet till mig. Jag åtar mig att iaktta normal försiktighet för att skydda e-post skickade till mig mot obehörig åtkomst.

Användning av personuppgifter

Ibland skulle kan det hända att jag via e-post skulle vilja skicka information till dig som kan intressera dig, t.ex. om utbildningar/events.

Du har rätt att när som helst förhindra mig att kontakta dig för sådana marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att jag kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber jag dig mejla mig och säga det.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information jag har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber jag dig mejla en begäran till joanna@perspektivet.se

Bevarande av personuppgifter

Jag behåller dina personuppgifter (t.ex. e-post) tills du begär att jag ska ta bort informationen.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter jag har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

  • begära en kopia på de personuppgifter jag har om dig,
  • begära att jag uppdaterar de personuppgifter jag har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
  • begära att jag tar bort de personuppgifter jag har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur jag använder dessa personuppgifter,
  • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
  • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber jag dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Min webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under min kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att jag inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på WordPress.org, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

Givetperspektivet.se samlar in statistik om besökarnas beteende på denna webbsajt. Men jag avslöjar inte personligt identifierad information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

Förändringar i integritetspolicy

Även om detta är en liten webbsajt med begränsad funktionalitet och datalagring, och de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan Givetperspektivet.se ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. Jag uppmuntrar därför mina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta mig genom att skicka e-post till joanna@perspektivet.se om du har några frågor kring denna integritetspolicy eller vilken information jag har om dig.