För mig är samtalet mellan människor mycket viktigt. Både för att förstå andra, men också sig själv. Så efter många år som mentor ville jag arbeta ännu mer med detta och utbildade mig till professionell coach (ICF). För att kunna erbjuda såväl bredd som fördjupning har jag kompletterat med ledarskapscoaching och existentiell vägledning. På så vis kan jag erbjuda ett helhetsperspektiv, dvs möjlighet att tala om hela livssituationen.

Innan jag utbildade mig till samtalscoach arbetade jag i drygt 20 år inom andra områden, främst i näringslivet men också i offentlig sektor/myndighet och det civila samhället/ideell organisation. Jag är i grunden jurist (LLM) och några av mina tidigare erfarenheter är ämnesråd/teamledare på Kommerskollegium, koncernstabsjurist på TeliaSonera och styrelseledamot på MDT (Moderna dansteatern).

Jag arbetar både med privata klienter och företag, i mitt samtalsrum eller på er arbetsplats, som det passar er. Utöver att ses fysiskt erbjuder jag även samtal via zoom och telefon.

Välkommen att höra av dig/er så berättar jag gärna mera!