Efter många år som mentor ville jag arbeta mer med det direkta samtalet och utbildade mig till professionell coach (ICF). För att få fördjupning till samtalsmetodiken vidareutbildade jag mig i existentiell coaching som har en filosofisk utgångspunkt.

Idag är jag certifierad existentiell coach och arbetar utifrån detta perspektiv. Existentiella samtal är samtal om livet.

I grunden är jag jurist med drygt 20 års erfarenhet från olika roller i näringslivet, offentlig och ideell sektor/civila samhället. Jag har bland annat arbetat som rådgivare, teamledare, affärsjurist, projektledare och samordnare med frågor relaterade till mänskliga rättigheter, socialt arbete, CSR, företagsförvärv, immaterialrätt, hållbarhet, handels- och utrikespolitik.

Jag är även ackrediterad medlare och medlem i SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) – www.sept.nu