Livet är i ständig rörelse. Ibland händer det saker som gör att man börjar fundera, att livet/rörelsen stannar upp eller att det helt enkelt går för fort. Ibland fastnar man, ibland önskar man förtydliga saker inför sig själv, höra sin egen berättelse. Förstå var man är och vart man är på väg.

Existentialismen, som vilar på en filosofisk grund, omfattar det ansvar vi har för våra liv, vår frihet och möjligheter att välja. Hur vi lever är nära förknippat med hur vi mår. Existentiell coaching handlar om att utforska din fråga/tankar/dilemma och koppla till ditt liv, dina värderingar och dina känslor. Det kan innebär att konkretisera drömmar, förstå och förflytta sig mot det som är viktigt och meningsfullt för dig. Under denna process finns möjligheter till nya insikter och personlig utveckling.

Ibland behöver man höra sig själv uttrycka tankar och bli aktivt lyssnad till för att förstå och kunna formulera det man vill. Coaching handlar därmed även om att bli tydligare inför sig själv.

Vem går till en existentiell coach?

Alla som söker en förändring och samtidigt en fördjupad förståelse för sig själv – som önskar samtala om detta och bli lyssnad till, för att få nya perspektiv, hitta sin vilja och ta nästa steg i livet.

Vanliga frågeställningar rör sig kring stress och återhämtning, utmaningar, kriser, svåra beslut, dilemman och vägval, längtan efter en ny riktning i livet och att känna mening.